Participant List

62 participants

First Name Last Name Affiliation
Aillin Wang SHAO
Baoqiang Lao Shanghai Astronomical Observatory
Beibei Dai Anhui Normal University
Can-Min Deng PMO 紫金山天文台
Chen xiuyu Zhengzhou University
Chong Luo School of Physics and Technology, Wuhan University
Feilong Yan Durham University
FEN LYU Purple Mountain Observatory, Chinese Academy of Sciences
gan wang 上海天文台
Guangxuan Lan Purple Mountain Observatory,Chinese Academy of Sciences
Hongyu Gong Shanghai Astronomical Observatory, CAS
Huang wucheng 中科院上海天文台(新入学研究生)
Huangfei Xiao SHAO intern student
huili yi Xiamen University
Jeff Tang 紫金山天文台
Jiawen Li SHAO
Jingwen Yu Xinjiang University
Junjie Feng 上海天文台
Linhui Wu Huazhong University of Science and Technology
Liyang Gao Northeastern University
Mai Liao SHAO
Minhua Zhou SHAO
Ning Chang Xinjiang Astronomical Observatory, CAS
Peng Hui Xinjiang University
Pengfei Jiang Xinjiang Astronomical Observatory
Qiqi Zhou Qufu Normal University department of physics
Ruiqing Yan Beijing Normal University
Ruyue Wang Xiangtan University
Shaoguang Guo Shanghai Astronomical Observatory
Shiqi Zhou NAOC
Shuyu Wang SUSTech(南方科技大学)
Tao An Shanghai Astronomical Observatory
Tiekuang Dong 中国科学院紫金山天文台
Ting Yu Xiangtan University
TONG PAN Department of Astronomy, Beijing Normal University
Wei Liu Purple Mountain Observatory
Weiyang Wang NAOC
Wenjie Zhang Anhui Normal University
Xi Shao SHAO
Xiaofei Liu Shanghai Astronomical Observator
Xiaofeng Li Shanghai Astronnomical Obesrvatory, CAS
Xiaopeng Cheng Shanghai Astronomical Observatory
Xiaoqing Huang Tsinghua University
Xiaoxu Qian University of Oxford
Xingxing Hu Huazhong University of science and technology
XinWei Qiu Northeastern University
Xuzhi Hu SHAO
Ya Lin Ma Qufu Normal University
Yan Huang NAOC
Yang Yang SHAO
Yaqi Lee Xinjiang University
Yi Zhao Beijing Normal University
Yingkang Zhang SHAO
Yiwei Dong Huazhong University of Science and Technology
Yonghua Xu YNAO
Yuan Sui Shanghai Astronomical Observatory
Yulin Du Huazhong University of Science and Technology
Yuze Zhu The Chinese University of Hong Kong / PMO,CAS(intern)
Zhixuan Li 云南天文台
Zhongli Zhang Shanghai Observatory
Ziqing xia Purple mountain observatory
梦萍Mengping 沈Shen 华南理工大学SCUT(推免到国家天文台NAOC)